Category: Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

Đánh giá của uCoz

Mặc dù bối cảnh kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng, có một vài công ty đã cố gắng theo kịp thời đại và tiếp tục cung cấp các dịch vụ cạnh tranh. Được thành lập vào năm 2005, uCoz đã hoạt động trong một thời gian khá dài. Nhưng nó có thể theo

Đánh giá TMDhosting

TMDhosting đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web cho tất cả mọi người. Cung cấp một loạt các kế hoạch, hiện đã có hơn 300.000 trang web và có máy chủ ở 6 quốc gia khác nhau. Nhưng những con số ấn tượng đó có ý nghĩa gì không?

Đánh giá Yola

Ra đời tại Cape Town vào năm 2007, người xây dựng trang web Yola đã quản lý để xây dựng một cơ sở khách hàng với số lượng 12 triệu người dùng. Nhưng số liệu thống kê ấn tượng không dừng lại ở đó – Yola vẫn đang chứng kiến ​​1,2 triệu người dùng mới